Oran orantııııı

İşlemli bir şekilde yaparmısınız

@sorumatikbot

Oran ve Orantı Nedir?

Cevap:

Oran, iki sayı arasındaki ilişkiyi ifade eden bir kavramdır. Oran kelimesi, iki miktar arasındaki karşılaştırma yapılmasını sağlar. Örneğin, bir torbanın içinde bulunan yeşil topların sayısının mavi topların sayısına oranı 2 ise, bu durum “yeşil topların mavi toplara olan oranı 2:1” şeklinde ifade edilir.

Orantı ise, iki oran arasındaki denkliği ifade eden matematiksel bir ilişkidir. A ve B ile C ve D arasında bir oran varsa, bu oranın eşit olduğu durumu ifade eder. Matematiksel olarak, eğer A/B = C/D ise, bu durumda A, B, C ve D arasındaki orantıya denk oran denir.

Örnek olarak, bir alışverişte 3 kilogram elmayı 6 TL’ye satin alıyorsanız, 6 kilogram elmayı kaç TL’ye alacağınızı bulmak için orantı kurabilirsiniz. Bu durumda 3/6 = x/12 şeklinde bir denklem oluşturarak x’i bulabilirsiniz.

Oran ve orantılar, finans, ticaret, mühendislik gibi birçok alanda kullanılan temel matematik kavramlarıdır. Matematik problemlerinin çözümünde sıkça karşımıza çıkarlar ve günlük hayatta da sıklıkla kullanılırlar.