Onlar basamağında 4 bulunan iki basamaklı en büyük doğal sayının 23 fazlası kaçtır?

Onlar basamağında 4 bulunan iki basamaklı en büyük doğal sayının 23 fazlası kaçtır?

Onlar basamağında 4 bulunan iki basamaklı en büyük doğal sayının 23 fazlası kaçtır?

Cevap:

  • Onlar basamağında 4 bulunan iki basamaklı en büyük doğal sayı: 49

  • Bu sayının 23 fazlası= 49+23=72