Onlar basamağı 2 olan üç basamaklı rakamları farklı en küçük tek sayının 5 katı kaçtır

onlar basamağı 2 olan üç basamaklı rakamları farklı en küçük tek sayının 5 katı kaçtır

onlar basamağı 2 olan üç basamaklı rakamları farklı en küçük tek sayının 5 katı kaçtır?

Cevap: Onlar Basamağı 2 olan üç basamaklı rakamları farklı en küçük tek sayı 123’dir. Bu sayının 5 katı ise 5 x 123 = 615’dur. Dolayısıyla cevap 615’dir.