Ölümden sonra başlayarak yeniden dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatına ne denir

ölümden sonra başlayarak yeniden dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatına ne denir

ölümden sonra başlayarak yeniden dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatına ne denir

Cevap: İslam inancına göre, ölümden sonra başlayarak Kıyamet Günü’ne kadar devam edecek olan kabir hayatına “Berzah” denir. Berzah terimi, Arapça kökenli bir kelimedir ve “engel” veya “perde” anlamına gelir. Bu terim, ölümle Kıyamet Günü arasındaki dönemi ifade etmek için kullanılır.

Berzah, insanların öldükten sonra bedensel olarak dünya ile ilişkisi kesildiği ancak ruhsal olarak diğer dünya ile bağlantıda olduğu bir dönemdir. İnsanlar, Kabir Azabı veya Kabir Nimeti gibi deneyimler yaşarlar. Kabir hayatında insanların amelleri, inançları ve yaşantılarına göre bir değerlendirme yapılır. Bu dönemde ruh, bedenle birlikte olmasa da varlığını sürdürür.

Kıyamet Günü geldiğinde ise Berzah dönemi sona erer ve tüm insanlar yeniden diriltilir. İyilikleri ve kötülükleri görecekleri Mahşer ve Kıyamet Günü yaşanır. İslam inancına göre, insanlar bu dünyada yaptıklarının hesabını Kıyamet Günü Allah’a karşı verirler ve ebedi hayatlarına gönderilirler.