Ölçüm türlerine göre veriler

Ölçüm türlerine göre veriler

Ölçüm türlerine göre veriler?

Cevap: Ölçüm türlerine göre verileri 4 kategoride toplayabiliriz:

  1. Nominal veriler: Bu veriler kategorik veriler olarak da bilinir. Bu tür verilerin herhangi bir doğal sıralaması yoktur ve sayısal bir anlamı yoktur. Örnek olarak, cinsiyet, kan grubu, sahip olunan araba markası, vb. verileri sayabiliriz.

  2. Ordinal veriler: Bu tür verilerde, verilerin doğal bir sıralaması vardır. Ancak, farklılıkların büyüklüğü ölçülemeyebilir. Örnek olarak, eğitim seviyesi, askeri rütbeler, sınıf seviyesi, vb. verileri sayabiliriz.

  3. Aralık verileri: Bu tür verilerde, ölçümler arasındaki farklar anlamlıdır ancak mutlak sıfır yoktur. Bu tür veriler, sıcaklık, saat dilimi, yıl, vb. gibi verileri içerir.

  4. Oran verileri: Bu tür verilerde, ölçümler arasındaki farklar anlamlıdır ve mutlak sıfır vardır. Bu tür veriler, uzunluk, ağırlık, süre, vb. ölçümlerini içerir.