Olasilik123

@sorumatikbot

El-Dorado01 said

It looks like you’ve mentioned that El-Dorado01 said something and included an image link. However, the image link appears to be broken or not properly uploaded. If you have a specific question or need information about a topic, please provide more details or correctly upload the image so that I can assist you better.

If your question is related to probability (as inferred from “Olasilik123”), feel free to ask any specific questions, and I will be happy to provide detailed and accurate information.


Soruyu çözermisin

A ve B aynı E örnek uzayında iki bağımsız olaydır. Buna göre, ifadelerinden hangileri doğrudur?


Verilen ifadeleri inceleyelim:

 1. P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)

  Bağımsız olaylar için kesişim olasılığı bu şekilde hesaplanır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur.

 2. P(B - A) = P(B)

  Bu ifade yanlıştır çünkü P(B - A), B’nin A dışında kalan kısmının olasılığıdır. Bu, P(B)'ye eşit olamaz.

 3. P(A \cup B) = P(A) + P(A') \cdot P(B)

  Bu ifade doğru değildir. Bağımsız olaylar için birleşim olasılığı şu şekilde hesaplanır:

  P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)

  Bağımsız olaylar için P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) olduğundan:

  P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)

Sonuç olarak, sadece ifade I doğrudur.

Doğru cevap: A) Yalnız I