Okuyacağınız kitabı ya bilginlere, eleştirmenlere danışarak ya da kendi kendinize seçtiniz

Okuyacağınız kitabı ya bilginlere, eleştirmenlere danışarak ya da kendi kendinize seçtiniz. Açıp da şöyle rahat rahat, eğlene eğlene okuyamayacak mışsınız. Ya ne yapacakmışsınız? Dura dura oku yacakmışsınız, kemiğin üstünde et, içinde ilik bırak mamacasına…

Bu parçada vurgulanmak istenen, aşağıdakiler den hangisidir?

A) Birine danışılmadan seçilen kitapların kolay an

laşılamayacağı

B) Kitapların dinlene dinlene okunması gerektiği

C) Okunacak kitapların bu işi bilen kişilerce öneril mesi gerektiği

D) Kitap okurken rahatlığın söz konusu edileme yeceği

E) Kitapları anlayarak okumak gerektiği