Okulumuzda toplam 483 öğrenci vardır kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katıdır buna göre kızlar erkeklerden kaç kişi fazladır

okulumuzda toplam 483 öğrenci vardır kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katıdır buna göre kızlar erkeklerden kaç kişi fazladır?

okulumuzda toplam 483 öğrenci vardır kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katıdır buna göre kızlar erkeklerden kaç kişi fazladır?

Cevap: Okuldaki erkek sayısı x ise kız sayısı 2x tir. Toplam 483 ise,

x+2x=483,

3x=483,

x=161,

Kız sayısı-Erkek sayısı=2x-x=x=161 doğru cevap 161 dir.