Odevvv sorumm

)

A
A)
O
B
y
D
B)
C
olduğuna göre, D noktasının apsisi kaçtır?
40
13
36
13
B
X
C) 24 D) 12
13
13
AY
D
B) 9
A(0, 4)
B(0, -4)
C(3, 0)
[AD] BAC nin
açıortayı
O
A(2, 9)
C
E)
Yukarıdaki dik koordinat düzleminde ABC ikizkenar
üçgen, IABI= IACI, IBDI = 21ADI
X
A(2, 9) olduğuna göre, C noktasının koordinat-
larının toplamı kaçtır?
A) 5 B) 6 C) 7
8
13
C) 8
14. Koordinat düzleminde A(1, 6) ve B(-2, 2) noktaları
veriyor.
D) 8 E) 9
y ekseni üzerinde bulunan C(0, k) noktası için,
|AC|+|BC| toplamının alabileceği en küçük de-
ğer kaç birimdir?
A) 3 B) 5
C) 7 D) 8 E) 10
0
15. Koordinat düzleminde A(4, 2) ve B(10, 4) noktaları
veriliyor.
Ox ekseni üzerinde bulunan C(a, 0) noktası için
|AC| + |BC| toplamı en küçük olduğuna göre, a
kaçtır?
A) 10
D) 7
E) 6
CamScanne