Ödevim yapabilirmisiniz

= H
04. (-2) +[(+3)+A] = [(-2)+(+3)]+(-5)
(-4) [(-6) (+2)]=(+4)-[(-6) B]
olduğuna göre A-B kaçtır?
A)-7
B)-3
C) 3
D) 7
05. (-6).(-6).(-6).(-6) ifadesi aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
A) 4-(-6) B) 6 (-4) C) (-4)"
D) (-6)*
06. (-96): a işleminin sonucu 16’dan büyüktür.
buna göre a aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -16
B)-2
C) 12
D) 16
10.
11.
12.

@Bak