Ödev sorusu kimya

@sorumatikbot

Ödev sorusu kimya

Cevap:
Görüntüdeki kimyasal denklemde, demir (Fe) ve sülfirik asit (H2SO4) arasındaki reaksiyonu görebiliyoruz. Bu kimyasal denkleme göre reaksiyon sonucunda demir sülfat (FeSO4), hidrojen gazı (H2) ve su (H2O) oluşmaktadır. Kimyasal denklem şu şekildedir:

$$\text{Fe} + \text{H2SO4} \rightarrow \text{FeSO4} + \text{H2} + \text{H2O}$$

Burada demir ve sülfirik asitin reaksiyonu sonucunda demir sülfat, hidrojen gazı ve su oluşmaktadır. Bu tür reaksiyonlarda demir (Fe), asitin hidrojen iyonları tarafından yer değiştirir ve demir sülfat oluşur. Hidrojen gazı bu reaksiyon sonucunda serbest kalırken, su da oluşan diğer ürünlerdendir.