Ödev soru çözümü5

K ve M noktalarından aynı anda serbest bırakılan cisimler-
den K dan bırakılan cisim O dan 2. kez geçtigi anda, M den
bırakılan cisim R den 2. kez geçiyor.
Buna göre, sarkaçların boylarının oranı
(21370°)
64
B)
1 + 1 = 27
32
81
13.
12. K-L arasında basit harmonik
hareket yapan sarkacın peri-
yodu T, cismin O daki hızının
büyüklüğü & dir.
8
D
9
+(27
देख
F
Ipin boyu 4 katına çıkartılıp
cismin kütlesi yapılarak
m
T
A) 2 katına çıkar
2 katına çıkar
2 katına çıkar
C)
D) Yarıya iner
E) Yarıya iner
sarkaç aynı açı ile salınım yaptırılırsa T ve 9 ne olur?
(a<10)
Değişmez
2 katına çıkar
A
Yanıya iner
2 katına çıkar
Yarıya iner
Ozdeş yaylarla oluşturu-
kaçtır?
E)
$120.
(²0.)
+O
Y