Ödev matematik

Bir işlem makinesi kendisine verilen sayı çift sayı ise -3 ile çarpıp ,4 ekleyip 2’ ye bölüyor verilen sayı tek sayı ise 4 ile çarpıp 2 çıkarıp -2ye bölüyor ve sonuç ekranda gösteriliyor. 4 ve -5 sayıları için sonuç kaç olur ?

4 için sonuç= (4.-3+4)/2=-4,

-5 için sonuç= (4.-5-2)/(-2)=11 dir.

Teşekkür ederim

1 Like