Ödev ( acillll)

park yeri sesli uyarısı verir?
A) Im
J
B)
A) 25
81
12m
2 Içinde yoğunlukları farklı olan ve eşit miktarda sıvı bulunan iki kaba, Toprak ve Gizem 60 cm yükseklikten
özdeş bilyeler bırakıyor.
60 cm
Toprak
B) 36
Illa basip ok yonunde ilerlediğinde araç ilk kez hangi boşlukta
C) 103
13 m
60 cm
D) 깨
Gizem
Toprak’ın bilyesi bırakıldığı yüksekliğini kadar, Gizem’inki ise 52’si kadar batıyor. Bilyeler daha sonra sivi
yüzeyine dik olacak şekilde yüzeye çıkıyor.
Buna göre, bu iki bilyenin sıvıların içinde aldıkları mesafelerin toplamı kaç cm’dir?
C) 61
D) 122
Buna
A) 78
5. Ag
7
A