Ödev acilll

Deney

m uao

A Deneyi

3

2

5

4

10

B Deneyi

C Deneyi

D Deneyl

686

A1-8, 2-6,

B) 1, 2-c,

C) 1-by-2-6

D) 1-b, 2-3,

E) 1-c, 2-by

4

10

10

10

Soru 4

Soru 16

Mg ve O_{2} ile yapılan MgO eldesi deneylerindeelde edilen veriler yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre

fN*O_{2} bileşiğ

oksijene or

litre N*O_{2} bigazı ile enedilebilir?

  1. A deneyi artansız gerçekleşmiştir.

II. B deneyinde artan madde bulunur.

III. C deneyinde 2 gram Mg elementi artar.

IV. D deneyinde artan madde Mg elementidir.

yargılarından hangileri doğrudur? (Mg: 24, 0: