Numaralanmış taneciklerden hangisi çok atomlu iyon tanımına uymaz?

Numaralanmış taneciklerden hangisi çok atomlu iyon tanımına uymaz?