Noun Clause Konu Anlatımı: Cümle İçinde İsim Tamlamaları

Türkçe dilbilgisi, cümlelerin yapısını anlamak için oldukça önemlidir. Noun clause (isim cümlesi), kelime gruplarının isim olarak kullanıldığı cümle yapılarıdır. Bu yapılar, ana cümle içinde bir isim veya zamir gibi işlev görür ve cümlenin anlamını tamamlayan bir unsur olarak kullanılır.

Bu yazıda, noun clause konu anlatımını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, bu tür cümleleri doğru bir şekilde kullanmak için ipuçları sunacağız.

I. Noun Clause Nedir?

Noun clause, kelime gruplarının bir cümle içinde isim olarak kullanıldığı yapıdır. Bu yapılar, diğer cümle yapılarına benzer bir yapıya sahiptirler. Ancak, isim veya zamir gibi bir kelime yerine başka bir kelime grubu kullanırlar.

Örneğin:

 • “Ne yaptığını” merak ediyorum. (I’m wondering “what you’re doing”.)
 • “Hangi filmi” izlemek istersiniz? (Which movie do you want to watch?)
 • “Seninle konuştuğumuz zaman” çok keyifliydi. (It was very enjoyable “when we talked to you”.)

Yukarıdaki örneklere dikkat ederseniz, her cümlede bir kelime grubunun isim olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Bu yapılar, cümlenin nesnesi veya öznesi olarak kullanılabilirler.

II. Noun Clause Türleri

Noun clause’lar, birkaç farklı tipe ayrılabilirler. Aşağıdaki örneklerde bu tipleri inceleyeceğiz:

1. Wh- Question Noun Clauses

Wh- question noun clauses, “who”, “what”, “where”, “when”, “why” ve “how” gibi soru kelimeleriyle başlayan cümlelerdir.

Örnekler:

 • “Nereye gittiğini” biliyor musun? (Do you know “where he went”?)
 • “Saat kaçta” geleceksiniz? (What time will you come?)
 • “Neden böyle düşündüğünü” anlamıyorum. (I don’t understand “why you think like that”.)

2. İf Clause Noun Clauses

If clause noun clauses, “if” ile başlayan koşul cümleleridir.

Örnekler:

 • “Eğer gelirse” ona bir hediye vereceğim. (I’ll give him a present “if he comes”.)
 • “Eğer yarın yağmur yağarsa” pikniği iptal edeceğiz. (We’ll cancel the picnic “if it rains tomorrow”.)

3. That Clause Noun Clauses

That clause noun clauses, “that” kelimesiyle başlayan cümlelerdir.

Örnekler:

 • “Bana söylediği şey” seninle paylaşamam. (I can’t share “what he told me” with you.)
 • “İşin gerçeği şu ki” bu konuda hiçbir fikrim yok. (The truth of the matter is “that I have no idea about this”.)

III. Noun Clause Kullanımı

Noun clause’lar, cümlelerde nesne veya özne olarak kullanılabildiği gibi diğer isim tamlamalarında olduğu gibi cümlenin farklı yerlerinde de kullanılabilirler.

Örnekler:

 • “Hangi işi yapacağını” bilmiyorum. (I don’t know “which job to do”.) - Nesne
 • “Size yardım edeceğini” söyledi. (He said “he would help you”.) - Nesne
 • “Güzel bir şehirde yaşamanın çok keyifli olacağını” düşünüyoruz. (We think "living in a beautiful city would be)
 • “Güzel bir şehirde yaşamanın çok keyifli olacağını” düşünüyoruz. (We think “living in a beautiful city would be very enjoyable”.) - Özne
 • “Seninle evlenmek istediğimi” biliyorsun. (You know “that I want to marry you”.) - Nesne
 • “Ne zaman geleceğini” söyler misin? (Can you tell me “when you will come”?)- Nesne

IV. Noun Clause Kullanımı İpuçları

Noun clause’ları kullanırken bazı ipuçlarına dikkat etmek önemlidir. Aşağıda bu ipuçlarını inceleyeceğiz:

1. Noun Clause’ların Konumu

Noun clause’lar, cümle içinde farklı yerlerde bulunabilirler. Ancak, en yaygın kullanım şekilleri nesne veya özne olarak cümle başında bulunmaktır.

Örnekler:

 • “Hangi kitabı okuyacağımı” bilmiyorum. (I don’t know “which book to read”.)
 • “Benimle gelip gelmeyeceğini” sordum. (I asked “whether you would come with me or not”.)

2. Wh- Question Noun Clauses’in Kullanımı

Wh- question noun clauses’leri kullanırken, doğru soru kelimesinin seçilmesi önemlidir. Ayrıca, soru kelimesinin cümle içindeki işlevine göre doğru fiil şekilleri ve zamirler kullanılmalıdır.

Örnekler:

 • “Hangi kitabı okuyacağını” söyler misin? (Can you tell me “which book you will read”?)
 • “Neden bu işi yapmak istediğini” anlayamadım. (I couldn’t understand “why you wanted to do this”.)

3. İf Clause Noun Clauses’in Kullanımı

If clause noun clauses’leri kullanırken, koşul cümlesinin doğru şekilde kurulması önemlidir. Ayrıca, eğer mümkünse, cümleler azaltılmalıdır.

Örnekler:

 • “Eğer çalışırsan” başarılı olabilirsin. (You can be successful “if you work hard”.)
 • “Eğer yarın gelirsen” seni havaalanından alabilirim. (I can pick you up from the airport “if you come tomorrow”.)

4. That Clause Noun Clauses’in Kullanımı

That clause noun clauses’leri kullanırken, “that” kelimesi genellikle atlanabilir. Ancak, bazı durumlarda “that” kelimesi kullanılması gerekebilir.

Örnekler:

 • “Sana önerim” daha fazla çalışman gerektiği yönünde. (My suggestion is “that you need to work harder”.)
 • “Bana söylediği şey” senin için önemli mi? (Is “what he told me” important for you?)

V. Sonuç

Noun clause konu anlatımı, Türkçe dilbilgisi açısından oldukça önemlidir. Noun clause’ların doğru kullanımı, cümlelerin anlamını tamamlar ve iletişim kurarken daha doğru bir ifade sağlar. Bu yazıda, noun clause’ların ne olduğunu, türlerini ve kullanım ipuçlarını detaylı bir şekilde inceledik. Umarız ki bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmuşsunuzdur.

VI. Sorular ve Cevaplar

 1. Noun clause nedir?
 • Noun clause kelime gruplarının bir cümle içinde isim olarak kullanıldığı yapıdır.
 1. Noun clause’ların doğru kullanımı neden önemlidir?
 • Noun clause’ların doğru kullanımı, cümlelerin anlamını tamamlar ve iletişim kurarken daha doğru bir ifade sağlar.
 1. Wh- question noun clauses’in kullanımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 • Wh- question noun clauses kullanırken doğru soru kelimesinin seçilmesi önemlidir. Ayrıca, soru kelimesinin cümle içindeki işlevine göre doğru fiil şekilleri ve zamirler kullanılmalıdır.
 1. If clause noun clauses’in kullanımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 • If clause noun clauses kullanırken, koşul cümlesinin doğru şekilde kurulması önemlidir. Ayrıca, eğer mümkünse, cümleler azaltılmalıdır.
 1. That clause noun clauses’in kullanımında “that” kelimesi neden bazen atlanabilir?
 • That clause noun clauses kullanırken, “that” kelimesi genellikle atlanabilir. Ancak, bazı durumlarda “that” kelimesi kullanılması gerekebilir.
 1. Noun clause’ların cümle içindeki konumu nasıl değişebilir?
 • Noun clause’lar, cümle içinde farklı yerlerde bulunabilirler. Ancak, en yaygın kullanım şekilleri nesne veya özne olarak cümle başında bulunmaktır.
 1. Bu yazıda hangi konuyu inceledik?
 • Bu yazıda, noun clause konu anlatımını detaylı bir şekilde inceledik. Ayrıca, bu tür cümleleri doğru bir şekilde kullanmak için ipuçları sunarak okuyuculara yardımcı olmaya çalıştık.