Nolar zehemt olmasa baxın🥺👇

Hansı sözdə şəkilçinin sayı çoxdur?
A) dəmirçilik
B) ovçuluq
C) əkinçilik
D) balıqçılıq
E) üzümçülük