Net faaliyet geliri yaklaşımı nedir

Net faaliyet geliri yaklaşımı nedir?

Net faaliyet geliri yaklaşımı nedir?

Cevap: Net faaliyet geliri yaklaşımı, bir şirketin değerini hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, şirketin gelecekteki net faaliyet gelirleri tahmin edilir ve bu gelirlerin bugünkü değeri hesaplanır.

Net faaliyet geliri, bir şirketin satışlarını, üretim maliyetlerini, işletme giderlerini ve diğer faktörleri dikkate alarak hesaplanan kârdır. Bu gelirler, genellikle gelecek 5-10 yıl boyunca tahmin edilir. Daha sonra, bu gelecekteki gelirlerin bugünkü değeri, belirli bir iskonto oranı kullanılarak hesaplanır. Bu iskonto oranı, şirketin risk seviyesine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Net faaliyet geliri yaklaşımı, özellikle özel şirketlerin değerlemesi için yaygın bir yöntemdir. Ayrıca, bu yaklaşım, hisse senedi fiyatları yüksek olan halka açık şirketlerin değerlemesinde de kullanılabilir.

Buna ek olarak, net faaliyet geliri yaklaşımı, bir şirketin nakit akış analizi ve finansal performansı gibi diğer faktörlerle birlikte kullanılarak daha kapsamlı bir değerleme yapmak için de kullanılabilir.

Net faaliyet geliri yaklaşımı örnekler

Net faaliyet geliri yaklaşımı, birçok farklı şirketin değerlemesi için kullanılabilir. Bazı örnekler şunlardır:

  1. Bir gıda üreticisi şirketinin değerlemesi: Şirketin satışları, üretim maliyetleri ve işletme giderleri dikkate alınarak gelecekteki 10 yıllık net faaliyet gelirleri tahmin edilir. Bu gelirlerin bugünkü değeri, belirli bir iskonto oranı kullanılarak hesaplanır ve şirketin değeri elde edilir.
  2. Bir yazılım şirketinin değerlemesi: Şirketin yazılım satışları, müşteri bazı, pazar payı ve diğer faktörler dikkate alınarak gelecekteki 5 yıllık net faaliyet gelirleri tahmin edilir. Bu gelirlerin bugünkü değeri, belirli bir iskonto oranı kullanılarak hesaplanır ve şirketin değeri elde edilir.
  3. Bir restoran zincirinin değerlemesi: Zincirin satışları, maliyetleri, kar marjı ve diğer faktörler dikkate alınarak gelecekteki 7 yıllık net faaliyet gelirleri tahmin edilir. Bu gelirlerin bugünkü değeri, belirli bir iskonto oranı kullanılarak hesaplanır ve zincirin değeri elde edilir.
  4. Bir emlak şirketinin değerlemesi: Şirketin konut satışları, kira gelirleri, pazar payı ve diğer faktörler dikkate alınarak gelecekteki 8 yıllık net faaliyet gelirleri tahmin edilir. Bu gelirlerin bugünkü değeri, belirli bir iskonto oranı kullanılarak hesaplanır ve şirketin değeri elde edilir.

Bu örnekler, farklı sektörlerdeki şirketlerin nasıl değerlenmesinde net faaliyet geliri yaklaşımının kullanılabileceğini göstermektedir. Ancak bu yöntemin doğru sonuç vermesi için kullanılan girdilerin (tahminlerin) doğru olması önemlidir.