Nesne korunumu hangi aylar arasında kazanılmaktadır

Nesne korunumu hangi aylar arasında kazanılmaktadır?

Nesne korunumu hangi aylar arasında kazanılmaktadır?

Cevap: Nesne korunumu, nesnelerin varlığına ve şekline ilişkin farkındalık kazanma becerisidir. Bu beceri, Jean Piaget tarafından geliştirilen bilişsel gelişim teorisinde önemli bir aşamadır. Nesne korunumu becerisi, genellikle 8-9 ay civarında başlayarak 18-24 ay arasında tam olarak gelişir. Bu aylar da kazanılmaktadır.

Bu dönemde çocuklar, nesnelerin yok olmadığını, sadece görünmez hale geldiğini anlamaya başlarlar. Örneğin, bir oyuncak bloğunun bir örtü altına konulduğunda, çocuklar artık bloğun yok olmadığını, sadece örtü altında olduğunu anlayabilirler. Bu, nesne kalıcılığı (nesnenin varlığına ve formuna ilişkin farkındalık) kavramını anlama becerisidir.

Nesne korunumu becerisi, çocukların bilişsel gelişiminde önemli bir kilometre taşıdır ve daha sonraki dönemlerde soyut düşünme ve problem çözme gibi bilişsel becerilerin gelişmesine temel oluşturur.