Negatif statü hakları nelerdir?

Negatif statü hakları nelerdir?

Negatif statü hakları nelerdir?

Negatif statü hakları, bireyin devletin müdahale etmesini engelleme veya sınırlama amacına yönelik haklardır. Bu haklar, bireylerin özgürlükleri ve haklarına saygı gösterilmesi anlamına gelir.

Negatif statü hakları arasında ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, mülkiyet hakkı, mahremiyet hakkı gibi haklar yer alır. Bu haklar, bireylerin istedikleri gibi düşünme, söyleme, hareket etme, mal edinme ve kişisel hayatlarının gizliliği konusunda korunmalarını sağlar.

Negatif statü hakları, genellikle devletin yasaklayıcı rolüne karşı çıkar ve bireylerin kendi hayatları, tercihleri ve faaliyetleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını amaçlar.