Negatif sayılar tek çift olabilir mi

Negatif sayılar tek çift olabilir mi

Negatif sayılar tek çift olabilir mi?

Cevap: Tek ve çift sayı olma tamsayılarda vardır. Tamsayılarda teklik ve çiftlikten bahzedebiliriz. Bu yüzden negatif tamsayılarda teklik çiftlikten bahsedebilriz.

Örneğin; -6-7-12,-100 bu sayıların teklik veya çiftliğine bakabiliriz.

Uyarı: Rasyonel ifadelerde örneğin 2/3,-5/6 da teklik çiftlik aranmaz çünkü tamsayı değillerdir.