Nasıl bir sorudur bu

Eş güçteki 2 usta ve 3 çırağın 12 saatte yaptığı bir işi, 1 usta ve 3 çırak birlikte 18 saatte bitirmek- tedir. Buna göre aynı işi 1 çırak kaç saatte bitirir?

460

A) 100 B) 102 C) 105 D) 108 E) 110