Mütevatir haber ne demek?

mütevatir haber ne demek?

mütevatir haber ne demek?

Cevap:Mütevatir haber”, İslam fıkhında kullanılan bir terimdir ve “sözlü olarak çok sayıda kişi tarafından aktarılan haber” anlamına gelir. Bu tür haberlerin doğruluğu konusunda şüpheye yer vermezler ve kesinlikle gerçek olduğuna inanılırlar.

Diğer yandan, “dedikodu” ise genellikle doğruluğu veya yanlışlığı konusunda kesin bilgi olmayan, kişiler arasında yayılan söylentilerdir.

Bu nedenle, “mütevatir haber” ile “dedikodu” arasında önemli bir fark vardır. “Mütevatir haber” kesin doğru kabul edilirken, “dedikodu” ise çoğunlukla spekülasyonlar ve asılsız iddialar içerir.