Mustafa kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta elde etti?

Mustafa kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta elde etti?

Mustafa kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta elde etti?

Cevap: Nustafa kemal ilk askeri başarısını Trablusgarp savaşında elde etmiştir.