Mustafa dışarı sır sızdırmıyordu ama üzüntüden de eriyordu. Koca öküzün önüne ambarı dökseler tüketecekti

Mustafa dışarı sır sızdırmıyordu ama üzüntüden de eriyordu. Koca öküzün önüne ambarı dökseler tüketecekti, iştiha-sinda kusur yoktu, o çalışmak istemiyordu, buna azmetmişti. “Ambarımı kül edecek, nasıl deflesek be?” diye Mustafa
ara sira, ahıra uğradıkça, yarı karanlık içinde, gözleri şimşek çakarak haykırıyordu. Aç bırakmak da işine gelmiyordu.
Hayvan büsbütün zayıf düşecek, büsbütün ahıra bağlanacaktı.
Bu metin aşağıdaki edebi dönemlerin hangisine aittir?

A) Sözlü Dönem
D) Islami Dönem
B) Servetifünun Dönemi
C) Yazılı Dönem
E) Milli Edebiyat Dönemi.

Bu metin aşağıdaki edebi dönemlerin hangisine aittir?

Cevap: Bu metin şıklarda belirtilen Milli Edebiyat Dönemi, metnidir.