Müller lyer yanılsaması nedir

müller lyer yanılsaması nedir

Müller lyer yanılsaması nedir

Cevap: Müller-Lyer yanılsaması, iki çizginin uzunluğu aynı olsa bile, bir çizginin diğerine göre daha uzun veya kısa göründüğü optik bir yanılsamadır. Bu yanılsama, Alman psikolog Franz Carl Müller-Lyer tarafından 1889 yılında keşfedilmiştir.

Bu yanılsama, genellikle iki paralel çizginin üzerine konulan oklar şeklindeki bir illüzyonla test edilir. İlk şekilde, okların uçları dışarıya doğru açıktır ve çizgi daha kısadır gibi görünürken, ikinci şekilde, okların uçları içeriye doğru açıktır ve çizgi daha uzunmuş gibi görünür. Ancak, her iki çizgi de aslında aynı uzunluğa sahiptir.

Müller-Lyer yanılsaması, üç boyutlu dünya algımızın iki boyutlu resimlerle gösterildiği durumlarda meydana gelir. Beynimiz, çizgilerin perspektifinden dolayı, uzakta ve yakında olan nesnelerin büyüklüklerini farklı algılayarak bu yanılsamaya sebep olur.

Bu yanılsama, psikolojik araştırmalar için önemlidir ve algı sürecinde beyin işleme hatalarının nasıl meydana geldiğini anlamak için kullanılabilir.