Muhasebe dersi çözümleri nasıl oluyor

  1. İşletmelerin ticari nitelikte olmayan uzun vadeli alacakları hangi grupta izlenmelidir?

a)12 Ticari Alacaklar b)13 Diğer Alacaklar c)22 Ticari Alacaklar dj42 Ticari Borçlar e)Hiçbiri

  1. İşletmenin 20.000 TL’lik senetli alacağı zamanında ödenmemiş 23.000 TL’lik yeni bir senetle vade 3 ay uzatılmıştır.

Bu işlem için yapılacak kayıtla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a)120 Alıcılar Hs. 20.000 TL alacaklı b)121 Alacak Senetleri Hs. 20.000 TL borçlu c)642 Faiz Gelirleri Hs. 3.000 TL alacakli d)Borç Senetleri Hs. 23.000 TL alacaklı e)Hiçbiri

  1. Z İşletmesi 10/04/22 tarihinde bir miktar malını 100.000 TL+%18 KDV tutarında satmış ve müşteri mal bedelini kredi kartı ile ödemiştir. Banka 3 komisyon keserek kalan tutarı ertesi gün işletmenin hesabına aktarmaktadır. 10/04/22 ve 11/04/22 tarihinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hangi hesap kullanılmamaktadır?

ajHesaplanan KDV b)Yurt içi Satışlar c)Finansman Giderleri d)Diğer Hazir Değerler e) Diğer Ticari Alacaklar

  1. İşletme 01/03/22 tarihinde portföyüne aldığı 15 ay vadeli 50.000 TL’lik senetli alacağı 15/03/22 tarihinde 75.000 TL+%1 KDV lik Ticari Mal alımında ciro edilmiştir. Kalan tutar nakit ödenmiştir. 15/03/22 tarihli yapılacak kayıtla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? a)120 Alacak Senetleri Hs. 50.000 TL alacakli b)153 Ticari Mallar Hs. 50.000 TL borçlu

c)191 İndirilecek KDV Hs. 750 TL alacaklı d)600 Yurt İçi Satışar Hs. 75.000 TL alacaklı e)Hepsi

5 ve 6. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

İşletme 01/09/2022 tarihinde ticari mal satışı sonucu işletmenin 180 gün vadeli olarak aldığı 60.000 TL’lik senedin

faiz oranı %20 dir.

  1. Senedin reeskont tutarı yaklaşık olarak ne kadardır? a)1.935 b)3.870 c)5.806 d)7.741 e)Hiçbiri

6)Senedin 31/12/2022 tarihindeki tasarruf değeri yaklaşık ne kadardır?

a) 56.130 b)58.065 c)54.194 d)52.259 160.000