Monolithic kimlik nedir?

Monolithic kimlik nedir?

Monolithic kimlik nedir?

Cevap:

Monolithic kimlik” terimi, genellikle bir kişinin sadece belli bir kimlik veya özellikleriyle tanımlandığı anlamına gelir. Bu terim bazen, bir kişinin birden fazla kimliği veya rolleri olabileceği gerçeğine karşıt olarak kullanılır.

Örneğin, bir kişinin sadece etnik kökeni veya cinsiyeti üzerinden tanımlanması monolitik kimliğe örnek olarak verilebilir. Ancak gerçek şu ki, bir insanın kimliği çok çeşitlidir ve birden fazla özellikten oluşur. Kişinin yaşam tarzı, ilgi alanları, mesleği, aidiyet duygusu gibi faktörler de onun kimliğini belirleyebilir. Dolayısıyla, monolitik kimlik kavramı, bir kişinin tüm kimliğinin tek bir özelik üzerinden tanımlanmasını reddeder ve daha çok insanın karmaşık ve çok yönlü kimliğine vurgu yapar.