Modigliani miller yaklaşımı nedir?

Modigliani miller yaklaşımı nedir?

Modigliani miller yaklaşımı nedir?

Cevap:

Modigliani-Miller (MM) yaklaşımı, finans teorisinde, bir şirketin sermaye yapılandırmasının (borç ve özkaynak kullanım oranlarının) değerini etkilemeyeceğini öne süren bir varsayımdır. Bu yaklaşıma göre, aynı işletme faaliyetlerine sahip iki şirketin borç ölçütleri farklı olsa bile, toplam piyasa değerleri eşittir.

MM yaklaşımı, şirketlerin sermaye yapısı tercihlerinin, şirket değeri üzerinde bir etkisi olmadığını savunur. Buna göre, şirketlerin borçlanma oranları arttıkça, borç maliyetlerinin artması nedeniyle hisse senedi fiyatları düşecektir. Ancak, aynı zamanda bu borçlanmanın şirketin yarattığı vergi avantajları sayesinde artan nakit akışlarına yol açacağı ve şirketin değerinin yeniden artacağı da göz önüne alınır.

MM yaklaşımı, finansal piyasaların mükemmel olduğunu varsayar ve piyasadaki tüm bilginin herkes tarafından eşit olarak paylaşıldığını kabul eder. Bu nedenle, şirketlerin sermaye yapısı tercihleri veya kararları piyasada yansıtılır ve şirketin gerçek değeri ile uyumlu olur.

Modigliani-Miller yaklaşımı, finans teorisinde önemli bir yer tutar ve şirketlerin optimal sermaye yapısı tercihleri üzerindeki etkisini anlamak için kullanılır. Ancak, piyasa koşulları ve diğer faktörler nedeniyle, bu yaklaşımın gerçek dünya uygulamalarında sınırlı kaldığı da bilinmektedir.