Modern tiyatro ile ilgili, verilenlerden hangisi söylenemez?

Modern tiyatro ile ilgili, verilenlerden hangisi söylenemez?

A) Başlangıç, Eski Yunan’da Bağ Bozumu Tanrısı Dionysos adına yapılan dinsel törenlere dayanır.
B) MÔ 6. yüzyılda şair Thespis koronun karşısına bir oyuncu çıkararak klasik tiyatroda diyaloğu başlatmıştır.
C) Profesyonel topluluklar 15-16. yüzyılda görülür.
D) Aiskhylos, ikinci ve üçüncü oyuncuyu sahneye, koronun karşısına çıkarmıştır.

Modern tiyatro ile ilgili, verilenlerden hangisi söylenemez?

Cevap: “Başlangıç, Eski Yunan’da Bağ Bozumu Tanrısı Dionysos adına yapılan dinsel törenlere dayanır” ifadesi söylenemez doğru cevap A dır.