Mısırlıların dini inançlarının tıp ve mimariye olan etkileri nelerdir?

Mısırlıların dini inançlarının tıp ve mimariye olan etkileri nelerdir?

Mısırlılar dini inançların etkisi ile anıt mezar olarak düşünebileceğimiz Pramitleri inşa etmişlerdir. Mısırlılarda Dini inanç sebebiyle bazı kimyasal ilaçların kullanılması yasaklanmıştır.