Misakı milli nerede kabul edildi?

Misakı milli nerede kabul edildi?

Misakı milli nerede kabul edildi? Sorusunun cevabı.

Cevap: Misak-ı milli kararları İstanbul’da toplanan son Meclis-i Mebûsan tarafından 28 Ocak 1920’de kabul edilmiştir.