Milli mücadeleye karşı çıkarılan iç isyanların ortak amaçları nelerdir

Milli mücadeleye karşı çıkarılan iç isyanların ortak amaçları nelerdir?

Milli mücadeleye karşı çıkarılan iç isyanların nedenleri:

  • Düzenli orduya karşı olmak,
  • Halifelik yanlıları çıkardığı isyanlar olması,
    *Azınlıkların bağımsız istemlerinden dolayı yapılan isyanlar olması.
  • İşgal devletlerini kışkırttığı topraklarımızdaki gruplar.

Genel olarak isyanların ortak amaçları milli mücadele karşıtı olmalıdır.