Milli mücadelede milletin katkıları hangi konularda olmuştur

Milli mücadelede milletin katkıları hangi konularda olmuştur?

Milli mücadelede milletin katkıları hangi konularda olmuştur?

Cevap: Milli mücadelede milletin katkıları,

  • Askeri anlamda milli mücadele desteklenmiş,

  • Savaşa katılan askerlere saplık, yiyecek, taşıma ve silah ihtiyaçları karşılanmıştır.

En önemlisi milli mücadeleye katılıp vatanın kurtulmasını sağlamışlardır.