Milli egemenlik ilkesinin hayata geçirilmesi doğrultusunda gerçekleştirilen ilk aşama nedir?

Milli egemenlik ilkesinin hayata geçirilmesi doğrultusunda gerçekleştirilen ilk aşama

Milli egemenlik ilkesinin hayata geçirilmesi doğrultusunda gerçekleştirilen ilk aşama nedir?

Cevap: Milli egemenlik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel prensiplerinden biridir ve ülkede yönetim yetkisinin kaynağının millet olduğunu vurgular. Milli egemenlik ilkesinin hayata geçirilmesi doğrultusunda gerçekleştirilen ilk aşama, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıdır.

23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal kurtuluş savaşı için hareket eden Türk milletini temsil ediyordu ve milli egemenliği savunuyordu. Meclis, ülkenin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve milletin egemenliği konularında kararlar alarak Türkiye’nin geleceğini belirledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli egemenlik ilkesine dayalı olarak kurulmuş ve halkın seçtiği temsilcilerin oluşturduğu bir parlamentodur. Meclis üyeleri, Türk milletinin iradesini yansıtan kararlar alarak ülkenin yönetiminde söz sahibi oldular ve bu sayede milli egemenlik ilkesi hayata geçirildi.