Miktarları ihtiyaçlardan çok fazla olan mallara ne ad verilir

miktarları ihtiyaçlardan çok fazla olan mallara ne ad verilir

miktarları ihtiyaçlardan çok fazla olan mallara ne ad verilir

Cevap: Miktarları ihtiyaçlardan çok fazla olan mallara “aşırı üretim” veya “stok fazlası” adı verilir. Bu terimler, bir şeyin ihtiyaç duyulan miktardan daha fazla üretildiğinde veya satın alındığında kullanılır.

Aşırı üretim genellikle tüketici taleplerinin altında kalan bir üretim miktarından kaynaklanır. Örneğin, bir şirket, talep edilen miktarın üzerinde bir üretim yaparsa, malların çoğu stokta kalabilir ve bu da maliyet artışına neden olabilir. Aynı zamanda, stok fazlaları, piyasada rekabeti artırarak fiyatların düşmesine de neden olabilir.