Mgbf standart maddeleri nelerdir?

Mgbf standart maddeleri nelerdir?

Mgbf standart maddeleri nelerdir?

Cevap:

MGBF, “Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Komitesi” kısaltmasının İngilizce karşılığı olan “The Accounting and Financial Reporting Standards Committee” tarafından geliştirilen bir muhasebe standartları setidir. Bu set, belediyelerin finansal raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için kullanılır. MGBF, ABD’deki diğer muhasebe standartları (GAAP) ile benzerdir ancak belediyelerin özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

MGBF standart maddeleri şunlardır:

  1. Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri: Belirli bir dönemdeki bir belediyenin finansal durumunu, performansını ve nakit akışını ölçmek için genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin kullanılması gerekmektedir.
  2. Mali tabloların düzenlenmesi: MGBF’ye uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolar, belediyenin bilançosunu, gelir tablosunu ve nakit akış tablosunu içermelidir.
  3. Nakit yönetimi: Belediyelerin nakitlerinin güvenli bir şekilde tutulması ve en iyi şekilde kullanılması için uygun prosedürler belirlenmelidir.
  4. Borç yönetimi: Belediyelerin borçlarının yönetimi, uygun planlama, borç ödeme kapasitesinin belirlenmesi ve risk yönetimi stratejileri ile yapılmalıdır.
  5. Varlık yönetimi: Belediyelerin sahip oldukları varlıkların kaydedilmesi, korunması ve yönetimi için uygun prosedürler oluşturulmalıdır.
  6. Performans ölçütleri: Belediyelerin performansını ölçmek için uygun göstergeler belirlenmelidir. Bu göstergeler, belediyelerin finansal durumlarının yanı sıra hizmet kalitesi ve verimliliğini de yansıtmalıdır.

MGBF standartları, belediyelerin finansal raporlama yöntemlerinde tutarlılık sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu standartlar, belediyelerin finansal durumlarının izlenmesi ve anlaşılmasını kolaylaştırmaya yöneliktir.