Metematik sorusu

Cevap c

 1. Süleyman Dede bayramda her birine eşit miktarda para vermek için torunlarina harçlık ayarlıyor. Fakat bay- ramda torunlarından üçü Süleyman Dede’nin ziyaretine gelemiyor. Süleyman Dede de gelen torunlarına 20 lira daha fazla harçlık veriyor ve bayram için ayırdığı miktar- dan 60 lira artıyor.
  Buna göre, Süleyman Dede’nin torunlarına harçlık olarak verdiği miktar aşağıdakilerden hangisi olabi- lir? (Süleyman Dede her bir torununa 10 liranın tam katı olacak şekilde harçlık vermiştir.)
  E) 550
  D) 540
  C520
  B) 500

Cevap 540 çıkıyor @Saadet