Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığa ne denir

mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığa ne denir

mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığa ne denir

Cevap: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığa meslek hastalığı denir. Meslek hastalıkları, belli bir meslekte çalışan kişilerin maruz kaldıkları fiziksel, kimyasal, biyolojik veya psikososyal etmenler nedeniyle gelişebilir. Bu hastalıklar genellikle uzun süreli maruziyet sonucunda ortaya çıkar ve çalışma koşullarıyla doğrudan ilişkilidir. Örnek olarak, asbeste maruz kalan kişilerde akciğer hastalıkları, gürültüye maruz kalanlarda işitme kaybı, kimyasal maddelere maruz kalanlarda cilt hastalıkları gibi meslek hastalıkları görülebilir.