Meleklerin özellikleri hakkında bir araştırma yapınız

meleklerin özellikleri hakkında bir araştırma yapınız

meleklerin özellikleri hakkında bir araştırma yapınız

Cevap:

  1. Melekler, nurdan yaratılan varlıklardır.

  2. Meleklerin beslenme, uyuma veya evlenme gibi fiziksel ihtiyaçları bulunmaz.

  3. Melekler, sürekli olarak Allah’a itaat ederler ve ibadet ederler.

  4. Meleklerin iradesi, iyilik ve kötülüğü isteme veya bileme yetisine sahip değildir.

  5. Melekler, yalnızca Allah’ın emirlerini yerine getirmek için var edilmişlerdir.

  6. Meleklerin cinsiyetleri veya cinsellikleri bulunmaz.

  7. Meleklerin, iki, üç veya dört kanadı olabilir.

Bu ifadeler, önceki maddeleri farklı kelimeler ve ifadeler kullanarak açıklar. İslam inancına göre meleklerin doğası ve özellikleri bu şekildedir.