Mekkeli müşriklerin müslümanları tanıdığı ilk antlaşma nedir

mekkeli müşriklerin müslümanları tanıdığı ilk antlaşma nedir?

Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk olay hangisidir?

A) Hudeybiye Antlaşması B) Medine Sözleşmesi C) Akabe Biatları D) Mekke’nin fethi

Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk olay hangisidir?

A) Hudeybiye Antlaşması B) Medine Sözleşmesi C) Akabe Biatları D) Mekke’nin fethi

Cevap: Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk olay Hudeybiye Antlaşması dır.