Mekkeli müşriklerin müslümanlara uyguladığı boykot kaç yıl sürmüştür

mekkeli müşriklerin müslümanlara uyguladığı boykot kaç yıl sürmüştür

mekkeli müşriklerin müslümanlara uyguladığı boykot kaç yıl sürmüştür

Cevap: Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykot, üç yıl sürmüştür. Boykot, Mekke’deki müşrik topluluğun Müslümanları dışlamak, onları izole etmek ve ekonomik açıdan zor duruma düşürmek amacıyla başlatılmıştır. Bu süreçte Hz. Muhammed ve Müslümanlar, dar bir vadide (Şi’b-i Ebî Tâlib) kuşatılarak hayatlarını zor şartlar altında sürdürmüşlerdir. Boykot, sonunda başarılı olamayarak sona ermiştir.