Mayozda kromozom sayısının yarıya indiği safha hangisidir

mayozda kromozom sayısının yarıya indiği safha hangisidir

mayozda kromozom sayısının yarıya indiği safha hangisidir

Cevap: Mayoz bölünme sırasında kromozom sayısının yarıya indiği safha, “mayoz I” olarak adlandırılan ve Profaz I aşamasında meydana gelen bir olaydır.

Bu aşamada homolog kromozomlar birleşerek eşleşme yapar ve ardından birbirlerine sarılırlar. Bu sırada kromozomlar üzerindeki genlerin rekombinasyonu gerçekleşir. Bu süreç sonunda her bir homolog çiftteki kromozomlar birbirinden ayrılır ve hücrenin iki farklı kutbuna hareket eder. Böylece, mayoz I sonucunda oluşan hücrelerde kromozom sayısı diğer somatik hücrelerin yarısı kadardır (n).