Mayalar dünyanın şeklini neye benzetmiştir

mayalar dünyanın şeklini neye benzetmiştir

mayalar dünyanın şeklini neye benzetmiştir ?

Cevap: Maya mitolojisi ve dünya görüşü, dünyayı bir timsahın sırtında yüzen bir platform olarak tasvir eder. Bu, Mayaların evreni nasıl anladıklarını gösteren önemli bir örnektir.

Mayaların kozmolojisi, üç temel dünya katmanı veya düzlemi içerir:

  1. Göksel Dünya (İstavran): Gökyüzünün, güneşin, ayın ve yıldızların bulunduğu katmandır. Bu düzlemin en yüksek yerinde bulunan İstavran, Tanrıların yeri olarak kabul edilir.

  2. Dünya (Yax Imix Che veya Kab): Bu, insanların yaşadığı Dünya düzlemidir ve Mayaların yaşam alanını temsil eder. Dünya, timsahın sırtında yüzen bir platform olarak tasvir edilir.

  3. Yeraltı Dünyası (Xibalba): Bu katman, ölülerin ve ruhların yaşadığı yerdir. Xibalba, yer altındaki mağaraların ve tünellerin içinde bulunur ve kötü ruhların hüküm sürdüğü bir yer olarak düşünülür.

Timsah, Mayalar için önemli bir semboldür ve evrenin bir timsahın sırtında olduğuna inanılır. Bu, Mayaların mitolojik ve kozmolojik inançlarına göre şekillenmiş bir dünya görüşüdür. Mayalar, bu düşünce yapısını tapınaklarında, el sanatlarında ve diğer kültürel ifadelerinde sıkça kullanmışlardır.