Math veri analizi

Cevap A çözümünü atıyorum


Çözdüm