Matematik yardım

Her bir saatte %30 şarj azalıyor ise
15.44-14.50=94 dk yapar
Şöyle yaparsak 60 dakikada -30 azalıyor ise 94 dakikada ne kadar azalır?
94.30/60=47 olur ve aralarında asal olması gerektiği içinde cevap B oluyor.

2 Likes