Matematik soruu

All Bey, kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki bahçesi için aşağıdaki işlemleri yapacaktır.
Bahçenin tamamını kare şeklinde eş ve en büyük alanlı parsellere ayıracaktır.
4 Dört parselin kesiştiği köşelere aydınlatma direkleri dikecektir.
Sadece iki parselin kesiştiği köşelere sulama direkleri dikecektir.
Sadece bir parsele ait köşelere güvenlik kamerası direkleri dikecektir.
Aydınlatma direklerinin adedi 43 TL, sulama direklerinin adedi 24 TL ve güvenlik kamerası direklerinin adedi 162 TL’dir.
48 metre
40 metre
Yukarıda verilen bütün işlemleri yapan Ali Bey’in toplam masrafının TL cinsinden bilimsel gös- terimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2,592.103
B) 2,304.105