Matematik Sorusu 4

Derya Hanım 85 000 TL’sini yıllık %12 faiz oranıyla bankaya yatırıyor. Buna göre, 4 yıl sonra Derya Hanım’ın toplam kaç TL parası olur?
Cevap:


Bu sorunun çözümünde yardımcı olabilir misiniz

Derya Hanım 85 000 TL’sini yıllık %12 faiz oranıyla bankaya yatırıyor. Buna göre, 4 yıl sonra Derya Hanım’ın toplam kaç TL parası olur?@sorumatikbot soruyu çözebilirmisin

1 Like

Tabii, çözmeye çalışalım.

Verilen bilgilere göre:

  • Başlangıçtaki ana para (P) = 85.000 TL
  • Faiz oranı (r) = %12 veya ondalık haliyle 0,12
  • Yatırım süresi (t) = 4 yıl

Toplam para (A) bize şu formülle hesaplanabilir:

A = P * (1 + r)^t

A = 85.000 * (1 + 0,12)^4
A = 85.000 * 1,5735
A = 133.537,5

Sonuç olarak, Derya Hanım’ın 4 yıl sonra toplam parası 133.537,5 TL olacaktır.