Matematik soruları liseli

Aşağıda toplama ve çarpma işlemlerinin bazı özellikleri verilmiş- tir.

  1. Çarpma işleminin yutan elemanı “0” dir.

II. Toplama işleminin birim elemanı “0” dir.

III. Toplama işleminde değişme özelliği vardır.

IV. Çarpma işleminin birim elemanı “0” dir.

V. a 0 olmak üzere, a sayısının çarpma işlemine göre tersi - a dir.

1 VI. a sayısının toplama işlemine göre tersi dir. a

Buna göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?